Polityka Prywatności

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin serwisu PLAYER-CDA.PL. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz usług świadczonych przez nasz serwis.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z przepisami RODO, jest [nazwa firmy lub instytucji], z siedzibą w [adres siedziby], NIP [numer NIP] oraz REGON [numer REGON], zwany dalej „Administratorem”.

3. Rodzaje Danych Osobowych

Nasza strona internetowa zbiera dane osobowe użytkowników w następujących sposób:

  • Dane zbierane automatycznie: Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dane techniczne takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, lokalizacja, czas spędzony na stronie oraz inne informacje zbierane są automatycznie przez systemy informatyczne, za pomocą których działa nasza strona.
  • Dane podane dobrowolnie: Dane osobowe, takie jak imię, adres e-mail, mogą być przekazywane dobrowolnie poprzez formularze dostępne na stronie.

4. Cel i Sposób Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

  • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
  • Obsługi użytkowników, w tym udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.
  • Prowadzenia działań marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
  • Monitorowania ruchu na stronie i analizowania statystyk, które pomagają nam ulepszać naszą stronę.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale także mogą być przetwarzane ręcznie w przypadkach, w których jest to niezbędne.

5. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. Mają także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie.

6. Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na Informacja o Cookies.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Zabezpieczamy dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zmianą. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

8. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą danych dostępnych na naszej stronie.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie